• bbb

Сэргээгдэх эрчим хүчний систем дэх конденсаторууд

Цахилгаан инвертерүүдийн электрон үе шат бүрт тавигдсан өвөрмөц эрэлт хэрэгцээг шийдвэрлэхийн тулд кино конденсаторыг зохиохдоо CRE нь гайхалтай юм. CRE-ийн дэлхий даяар үйлчлүүлэгчдийн дунд төмөр замын зүтгүүрийн эрчим хүчний систем, гагнуурчин, UPS систем, мотор хөтлөгч, эмнэлгийн дүрслэл, эмнэлгийн лазер, электрон автомашин, ухаалаг сүлжээ, хуваарилагдсан / сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэх тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчид байдаг. 

z

Хэрэглээний бүтээгдэхүүн